Látogasd meg Bálint Ágnes honlapját!  

Történetem Bálint Ágnesről

EMLÉKHÁZ HELYSZÍNBÉRLÉS ALAPÍTVÁNY
RENDEZVÉNYEK CSOPORTOK TÁMOGATÁS

Alapítvány

 

Az Emlékházat működtető Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány 2008. december 19-én jött létre az alább meghatározott célok megvalósítására:

- Az alapítvány céljául tűzte ki Bálint Ágnes írónő szellemi hagyatékának ápolását, irodalmi munkásságának gondozását, műveinek terjesztését. Ennek érdekében létrehozta és működteti a Bálint Ágnes Emlékházat.

- Bálint Ágnes szellemi hagyatékának ápolása érdekében célul tűzte ki kapcsolatok kialakítását és ápolását Vecsés város és más települések óvodáival, iskoláival, gyermekkönyvtáraival illetve egyéb gyermekintézményeivel, továbbá hasonló célkitűzésű alapítványokkal, szervezetekkel.

- Bálint Ágnes munkásságának és életvitelének példája nyomán célul tűzte ki a természeti és épített környezet védelmét, a gyermekek környezetvédelemre, humanizmusra és a kultúra szeretetére történő nevelését. Egészséges, természetes játékok, elfoglaltságok megismertetésére, megszerettetésére kíván törekedni.
Az alapítvány emellett célul tűzte ki, hogy Bálint Ágnes művein keresztül az iskoláskorú gyermekeket a magyar nyelv szépségeivel, az igényes nyelvhasználat módjával megismertesse, a gyermekekkel az irodalmat megszerettesse.

Alapító
Juhász Katalin

A kuratórium elnöke
Dr. Sárváry Andrásné Németh Ágnes

A kuratórium titkára
Dr. Németh Anna

  

 

Készítette: NETSZAMURÁJ Kft.  

bezar
bezar


 
page0

page0
page1

close
page2

close
page3

close
page4

close
page5

close
page6

close
page7

close